Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

แพคเกจ

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Heart For You สุขภาพดีราคามินิ

ส่งใจถึงคุณ โปรแกรมตรวจสุขภาพ Heart For You สุขภาพดีราคามินิ

CT Scan

CT Scan (ซีที สแกน หรือ Computerized Tomography Scan) คือ การตรวจวินิจฉัยโรคด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์

IPD Vaccine

โรคติดเชื้อ IPD เป็นโรคที่สามารถติดต่อกันได้ระหว่างคนสู่คน สามารถป้องกันด้วยการฉีดวัคซีน และรักษาให้หายได้

อาการของโรค IPD

Nursery Club แพคเกจคลอด

Nursery Club แพคเกจคลอด"ลูก"
จุดเริ่มต้นชีวิตใหม่กับลูกน้อย
คลอดเหมาจ่าย ค่าคลอดลูก แบบเหมาจ่าย ทั้งคลอดธรรมชาติ และผ่าตัดคลอด อัปเดตล่าสุด

SMART For you

เฉพาะคุณคือคนพิเศษของเราแสดงSMSเพื่อรับสิทธิ์ตรวจสุขภาพราคาสมาชิกเพียง990บาทที่โรงพยาบาลบางปะกอกรังสิต2 โทร.02-996-2214
1SMSต่อ1สิทธิ์ นะค่ะ

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์

วัคซีน “ป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์” เพื่อภูมิคุ้มกันที่ดี...ในครอบครัว

วัคซีนเด็ก

แพคเกจวัคซีนสำหรับเด็กตั้งแต่แรกเกิด ถึง 18 เดือน

โปรแกรมตรวจสุขภาพ ADvance สำหรับอายุ 35 ปีขึ้นไป

โปรแกรมตรวจสุขภาพ ADvance สำหรับอายุ 35 ปีขึ้นไป

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Double Pack แพคเกจมาคู่สุดคุ้ม

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Double Pack
แพคเกจมาคู่สุดคุ้ม มา 2 จ่ายแค่ 1

Go to top
Copyright © 2015 Bangpakok Hospital All rights reserved.