Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

แพคเกจ

วัคซีนป้องกันไข้เลือดออก 3 เข็ม

ครั้งแรกของโลก วัคซีนป้องกันไข้เลือดออก Package 3 เข็ม 9,500 บาท

วัคซีนเด็ก

แพคเกจวัคซีนสำหรับเด็กตั้งแต่แรกเกิด ถึง 18 เดือน

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์

ไข้หวัดใหญ่เป็นโรคที่ติดต่อกันได้ง่ายมาก สามารถพบได้ทุกเพศทุกวัย ผู้ป่วยอาจะแพร่เชื้อให้คนรอบข้างได้โดยไม่รู้ตัว

แพคเกจคลอดเหมาจ่าย

จุดเริ่มต้นความสุขของชีวิตใหม่กับลูกน้อย

โปรแกรมส่องกล้องกระเพาะอาหาร ลำไส้ใหญ่ และทวารหนัก

โรคมะเร็งกระเพาะอาหารมีเพียง 10-20 % ที่มีชีวิตรอดถึง 5 ปี พบได้ 876.3 คนต่อประชากร 100,000 คน
ท่านสามารถตรวจพบมะเร็งได้เร็วโดยการส่องกล้องกระเพาะอาหารและสำไส้ใหญ่

Go to top
Copyright © 2015 Bangpakok Hospital All rights reserved.