Bangpakok Hospital

แพคเกจ

วัคซีน HPV 4 สายพันธุ์ (Gardasil-4) 2เข็ม

วัคซีน HPV 4 สายพันธุ์ (Gardasil-4) 2เข็ม สำหรับอายุ 15 ปีขึ้นไป
ตั้งแต่วันนี้ - 31 มกราคม 2568

วัคซีน HPV 4 สายพันธุ์ (Gardasil-4) 2เข็ม

วัคซีน HPV 4 สายพันธุ์ (Gardasil-4) 2เข็ม สำหรับอายุ 9-15 ปี ตั้งแต่วันนี้ - 31 มกราคม 2568

วัคซีน HPV 4 สายพันธุ์ (Gardasil-4) 3เข็ม

วัคซีน HPV 4 สายพันธุ์ (Gardasil-4) 2เข็ม สำหรับอายุ 15 ปีขึ้นไป
ตั้งแต่วันนี้ - 31 มกราคม 2568

วัคซีน HPV 9 สายพันธุ์ (Gardasil-9) 1เข็ม

วัคซีน HPV 9 สายพันธุ์ (Gardasil-9) 1เข็ม สำหรับอายุ 15 ปีขึ้นไป
ตั้งแต่วันนี้ - 31 มกราคม 2568

วัคซีน HPV 9 สายพันธุ์ (Gardasil-9) 1เข็ม

วัคซีน HPV 9 สายพันธุ์ (Gardasil-9) 1เข็ม สำหรับอายุ 9-15 ปี
ตั้งแต่วันนี้ - 31 มกราคม 2568

วัคซีน HPV 9 สายพันธุ์ (Gardasil-9) 2เข็ม

วัคซีน HPV 9 สายพันธุ์ (Gardasil-9) 2เข็ม สำหรับอายุ 15 ปีขึ้นไป
ตั้งแต่วันนี้ - 31 มกราคม 2568

วัคซีน HPV 9 สายพันธุ์ (Gardasil-9) 2เข็ม

วัคซีน HPV 9 สายพันธุ์ (Gardasil-9) 2เข็ม สำหรับอายุ 9-15 ปี
ตั้งแต่วันนี้ - 31 มกราคม 2568

วัคซีน HPV 9 สายพันธุ์ (Gardasil-9) 3เข็ม

วัคซีน HPV 9 สายพันธุ์ (Gardasil-9) 3เข็ม สำหรับอายุ 15 ปีขึ้นไป
ตั้งแต่วันนี้ - 31 มกราคม 2568

วัคซีน IPD 13 สายพันธุ์ (1เข็ม) Prevnar

วัคซีน IPD 13 สายพันธุ์ (1เข็ม) Prevnar
1 พฤษภาคม 2567 - 31 มกราคม 2568

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.