Bangpakok Hospital

แพคเกจ

วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก (1เข็ม)

วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก (1เข็ม)
1 พฤษภาคม 2567 - 31 มกราคม 2568

วัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบ A และ B (1เข็ม)

วัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบ A และ B (1เข็ม)
1 พฤษภาคม 2567 - 31 มกราคม 25568

วัคซีนป้องกันโรคอีสุอีใส (1เข็ม)

วัคซีนป้องกันโรคอีสุอีใส (1เข็ม)
1 พฤษภาคม 2567 - 31 มกราคม 2568

วัคซีนป้องกันโรคอีสุอีใส (2เข็ม)

วัคซีนป้องกันโรคอีสุอีใส (2เข็ม)
1 พฤษภาคม 2567 - 31 มกราคม 2568

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ชนิด 4 สายพันธุ์ 2024 (High Dose)

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ชนิด 4 สายพันธุ์ 2024 (High Dose)
สำหรับผู้สูงอายุ
23 พฤษภาคม 2567 - 30 มิถุนายน 2567

สำหรับเด็ก ตรวจ COVID-19 วิธี (ATK)

สำหรับเด็กอายุ 1-19 ปี ตรวจ COVID-19 วิธี Antigen Test Kit (ATK) หมดเขต 31 มกราคม 2568

แพ็กเกจ Long Covid-19 (Large)

โควิดหาย แต่เหมือนไม่หาย ตรวจสุขภาพหลังหายจากเป็นโควิด
1 กุมภาพันธ์ 2567 - 31 มกราคม 2568

แพ็กเกจ Long Covid-19 (Middle)

โควิดหาย แต่เหมือนไม่หาย ตรวจสุขภาพหลังหายจากเป็นโควิด
1 กุมภาพันธ์ 2567 - 31 มกราคม 2568

แพ็กเกจ Long Covid-19 (Small)

โควิดหาย แต่เหมือนไม่หาย ตรวจสุขภาพหลังหายจากเป็นโควิด
1 กุมภาพันธ์ 2567 - 31 มกราคม 2568

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.