Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

แพคเกจ

โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน สำหรับผู้ชาย

นอกจากความรัก ความเข้าใจแล้ว ‘สุขภาพที่ดี’ ก็คืออีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้การใช้ชีวิตคู่เป็นไปอย่างราบรื่นและมั่นคง เพราะทุกคนก็คงอยากให้คู่รักของเรานั้นอยู่ด้วยกันไปนานๆ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน สำหรับผู้หญิง

นอกจากความรัก ความเข้าใจแล้ว ‘สุขภาพที่ดี’ ก็คืออีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้การใช้ชีวิตคู่เป็นไปอย่างราบรื่นและมั่นคง เพราะทุกคนก็คงอยากให้คู่รักของเรานั้นอยู่ด้วยกันไปนานๆ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

โปรแกรมตรวจสุขภาพพนักงาน (Program A)

พร้อมดูแลสุขภาพ ด้วยความเอาใจใส่

โปรแกรมตรวจสุขภาพพนักงาน (Program B)

พร้อมดูแลสุขภาพ ด้วยความเอาใจใส่

โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับเด็ก อายุ 12-15 ปี

การตรวจสุขภาพเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับทุกช่วงวัย โดยเฉพาะการตรวจสุขภาพในเด็ก เป็นช่วงที่สามารถสร้างรากฐานสุขภาพที่ดีและพัฒนาการสมวัย ซึ่งการตรวจสุขภาพจะสามารถประเมินสุขภาพของเด็กได้เพื่อให้ผู้ปกครองได้เห็นพัฒนาการและดูแลเด็กอย่างถูกวิธี

โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับเด็ก อายุ 5-11 ปี

การตรวจสุขภาพเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับทุกช่วงวัย โดยเฉพาะการตรวจสุขภาพในเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี เพราะเป็นช่วงที่สามารถสร้างรากฐานสุขภาพที่ดีและพัฒนาการสมวัย ซึ่งการตรวจสุขภาพจะสามารถประเมินสุขภาพของเด็กได้เพื่อให้ผู้ปกครองได้เห็นพัฒนาการและดูแลเด็กอย่างถูกวิธี

โปรแกรมตรวจสุขภาพในเดือนเกิด (Basic S HBD)

มอบสุขภาพดีในเดือนเกิดกับคุณและคนที่คุณรัก
All the very best in your birthday

โปรแกรมตรวจสุขภาพในเดือนเกิด (Gold S HBD สำหรับผู้ชาย)

มอบสุขภาพดีในเดือนเกิดกับคุณและคนที่คุณรัก
All the very best in your birthday

โปรแกรมตรวจสุขภาพในเดือนเกิด (Gold S HBD สำหรับผู้หญิง)

มอบสุขภาพดีในเดือนเกิดกับคุณและคนที่คุณรัก
All the very best in your birthday

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.