Bangpakok Hospital

แพคเกจ

HPV Self Sampling

ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
แบบ HPV DNA ด้วยวิธีเก็บการตัวอย่างด้วยตัวเอง
ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุนายน 2567

โปรโมชั่น (1 เข็ม) วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ชนิด 4 สายพันธุ์ 2024

ราคาโปรโมชั่นพิเศษ!ไข้หวัดใหญ่ป้องกันได้ ด้วยวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธ์ุ 2024
ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุนายน 2567

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Basic

เหมาะสำหรับตรวจสุขภาพประจำปี ช่วงอายุน้อยกว่า 30 ปี
งดน้ำงดอาหาร 10-12 ชม. ก่อนเข้ารับบริการ
1 กุมภาพันธ์ 2567 - 31 มกราคม 2568

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Standard

เหมาะสำหรับตรวจสุขภาพประจำปี ช่วงอายุ 30-45 ปี
งดน้ำงดอาหาร 10-12 ชม. ก่อนเข้ารับบริการ
1 กุมภาพันธ์ 2567 - 31 มกราคม 2568

โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน (ชาย)

เหมาะสำหรับตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานสำหรับคุณผู้ชาย
1 กุมภาพันธ์ 2567 - 31 มกราคม 2568

(1 เข็ม) วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ชนิด 4 สายพันธุ์ 2024

ไข้หวัดใหญ่ป้องกันได้ ด้วยวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธ์ุ 2024
1 กุมภาพันธ์ 2567 - 31 มกราคม 2568

(1 เข็ม) วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ชนิด 4 สายพันธุ์ 2024

ไข้หวัดใหญ่ป้องกันได้ ด้วยวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธ์ุ 2024 สำหรับเด็กอายุน้อยกว่า 9 ปี ที่ไม่เคยได้รับวัคซีน
1 กุมภาพันธ์ 2567 - 31 มกราคม 2568

(3 เข็ม) วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ชนิด 4 สายพันธุ์ 2024 (3 เข็ม)

ไข้หวัดใหญ่ป้องกันได้ ด้วยวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธ์ุ 2024
1 กุมภาพันธ์ 2567 - 31 มกราคม 2568

ตรวจสุขภาพเพื่อขอใบรับรองแพทย์ 5 โรค

เหมาะสำหรับตรวจเพื่อรับรองสุขภาพของตัวเอง และตรวจเพื่อเป็นการประเมินร่างกายเบื้องต้น เพื่อดูความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้
1 กุมภาพันธ์ 2567 - 31 มกราคม 2568

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.