Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

แพคเกจ

โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโดยละเอียด (Thin-Prep)

โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโดยละเอียด (Thin-Prep)
โดยสูตินรีแพทย์
ราคา 1,490 บาท

โปรแกรมแพคเกจตรวจหัวใจ

เรื่องของใจพร้อมดูแลรักษา
เพราะหัวใจทำงาน 24 ชั่วโมง

โปรแกรมแพรเกจตรวจสุขภาพ สำหรับผู้ถือบัตรธนาคารกรุงศรี

Promotion สำหรับผู้ถือบัตรธนาคารกรุงศรี

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.