Bangpakok Hospital

แพคเกจ

โปรแกรมตรวจคัดกรองความหนาแน่นมวลกระดูก 3 ส่วน

โปรแกรมตรวจคัดกรองความหนาแน่นมวลกระดูก 3 ส่วน (กระดูกสันหลัง + สโพก + ข้อมือ)
วันนี้ - 31 มกราคม 2568

(1 เข็ม) วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ชนิด 4 สายพันธุ์ 2024

ไข้หวัดใหญ่ป้องกันได้ ด้วยวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธ์ุ 2024
1 กุมภาพันธ์ 2567 - 31 มกราคม 2568

(1 เข็ม) วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ชนิด 4 สายพันธุ์ 2024

ไข้หวัดใหญ่ป้องกันได้ ด้วยวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธ์ุ 2024 สำหรับเด็กอายุน้อยกว่า 9 ปี ที่ไม่เคยได้รับวัคซีน
1 กุมภาพันธ์ 2567 - 31 มกราคม 2568

(3 เข็ม) วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ชนิด 4 สายพันธุ์ 2024 (3 เข็ม)

ไข้หวัดใหญ่ป้องกันได้ ด้วยวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธ์ุ 2024
1 กุมภาพันธ์ 2567 - 31 มกราคม 2568

CT Chest แบบ Low Dose

ตรวจคัดกรองโรคปอด ด้วย CT Chest Screeningแบบ Low
ตั้งแต่วันนี้ - 31 มกราคม 2568

ตรวจ COVID-19 วิธี (ATK)

ตรวจ COVID-19 วิธี Antigen Test Kit (ATK) หมดเขต 31 มกราคม 2568

ตรวจสุขภาพเพื่อขอใบรับรองแพทย์ 5 โรค

เหมาะสำหรับตรวจเพื่อรับรองสุขภาพของตัวเอง และตรวจเพื่อเป็นการประเมินร่างกายเบื้องต้น เพื่อดูความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้
1 กุมภาพันธ์ 2567 - 31 มกราคม 2568

วัคซีน HPV 4 สายพันธุ์ (Gardasil-4) 1เข็ม

วัคซีน HPV 4 สายพันธุ์ (Gardasil-4) 1เข็ม สำหรับอายุ 15 ปีขึ้นไป
ตั้งแต่วันนี้ - 31 มกราคม 2568

วัคซีน HPV 4 สายพันธุ์ (Gardasil-4) 1เข็ม

วัคซีน HPV 4 สายพันธุ์ (Gardasil-4) 1เข็ม สำหรับอายุ 9-15 ปี ตั้งแต่วันนี้ - 31 มกราคม 2568

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.