Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

ข่าวสาร

ฉีดวัคซีนโควิด 19 แล้วป้องกันการติดเชื้อโควิดจริงหรือไม่

หากพูดถึงภาพรวมของประสิทธิภาพในการป้องกันโรคแล้ว จะแบ่งเป็น 2 รูปแบบคือ ประสิทธิภาพในการป้องกันโรคโควิด 19 ที่ไม่มีอาการ และ ประสิทธิภาพในการป้องกันโรคโควิด 19 ที่มีอาการ

7 พ.ค. 2564
อ่าน
Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.