Bangpakok Hospital

ตรวจสุขภาพ


รายละเอียด

     เป็นศูนย์ตรวจสุขภาพที่ให้บริการตรวจสุขภาพตามโปรแกรมที่ออกแบบขึ้นให้เหมาะสมแต่ละบุคคล เพศ อายุ และปัจจัยที่เสี่ยงในการทำงาน ภายใต้มาตรฐานเครื่องมือที่ทันสมัยครบวงจรเพื่อให้ผู้มาใช้บริการมั่นใจในความถูกต้องแม่นยำ ตลอดจนความรวดเร็วของการรายงานผล และการใส่ใจบริการทุกขั้นตอน จากแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน เพื่อตอบสนองความต้องการ และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์
เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
เครื่องทดสอบสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย
เครื่องอัลตร้าซาวด์
เครื่องดิจิตอลแมมโมแกรม
เครื่องดิจิตอลเอกซเรย์
เครื่องตรวจความหนาแน่นมวลกระดูก
การเตรียมตัวก่อนการตรวจสุขภาพ
1. ก่อนการตรวจสุขภาพ
    ไม่ควรอดนอน ดื่มสุรา หรือกาแฟ ในคืนก่อนตรวจสุขภาพ เนื่องจากจะทำให้ความดันโลหิตสูงกว่าที่เป็นจริง
    ควรใส่เสื้อผ้าที่พับแขนเสื้อขึ้นได้สะดวก ไม่รัดแน่น เพื่อความสะดวกในการเจาะเลือด
    ถ้ามีการทดสอบสมรรถภาพหัวใจ (Exercise Stress Test ) ควรใส่เสื้อผ้าที่เคลื่อนไหวได้สะดวกหรือชุดกีฬา
    ถ้าต้องตรวจภายใน(สุภาพสตรี)ควรสวมกระโปรง และควรตรวจก่อนหรือหลังมีประจำเดือน 7 วัน
2. การอดอาหารก่อนการตรวจสุขภาพ
    การตรวจระดับน้ำตาลในเลือด ต้องงดน้ำ และอาหารก่อนเจาะเลือด 6 ชม. หากต้องตรวจไขมันในเลือด (โคเลสเตอรอล,ไตรกลีเซอร์ไรด์, HDL , LDL)
    หลังการเจาะเลือดแล้ว สามารถดื่มน้ำและรับประทานอาหารได้ทันที จากนั้นเข้ารับการตรวจรายการต่อไป ยกเว้นอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบนต่อ ยังคงต้องงดน้ำและอาหารก่อน
3. เมื่อเจาะเลือดเสร็จแล้ว
    ควรกดบริเวณที่เจาะเลือดไว้อย่างน้อย 5-10 นาที ไม่คลึง หรือนวดบริเวรที่เจาะเลือด เพราะอาจทำให้เส้นเลือดแตกได้
    ในกรณีมีรอยช้ำเขียวบริเวณที่เจาะเลือด แสดงว่าเส้นเลือดอาจแตก รอยช้ำดังกล่าวจะหายได้เองภายใน 1-2 สัปดาห์ อาจทายาแก้ฟกช้ำ เช่น ฮีรูดอยด์ ช่วยได้ แต่ไม่ควรนวดคลึงบริเวรที่เส้นเลือดแตก
4. การเก็บปัสสาวะ
    ให้ถ่ายปัสสาวะช่วงแรกทิ้งไปก่อนจึงเก็บปัสสาวะในช่วงกลาง (Mid Stream)
    สุภาพสตรีที่อยู่ในช่วงมีประจำเดือนไม่ควรตรวจ หรือถ้าต้องตรวจกรุณาแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ
5. เอ็กซเรย์ ต่างๆ
    วันตรวจงดใส่เครื่องประดับต่างๆที่เป็นโลหะ
    สุภาพสตรีงดใส่ชุดชั้นในที่เป็นโครงเหล็ก
    ไม่ควรเอ็กซเรย์ หากไม่แน่ใจว่าตั้งครรภ์หรือไม่ หรือสงสัยว่าตั้งครรภ์ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบก่อนการเอ็กซเรย์
6. การตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้อง
    การตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน ควรงดน้ำและอาหาร 6 ชม. ถ้าหิวหรือกระหายมากสามารถจิบน้ำเปล่าสะอาดได้เพียงเล็กน้อย
7. การตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนล่าง
    ควรดื่มน้ำมากๆ จนปวดปัสสาวะแล้วค่อยมารับการตรวจ การตรวจเอ็กซเรย์เต้านม
    ควรตรวจก่อนหรือหลังมีประจำเดือน 7 วัน
     งดทาแป้ง โลชั่น และครีมต่างๆบริเวณเต้านม และรักแร้ในวันตรวจ
การนัดหมายและวันทำการ
      เปิดให้บริการ ทุกวันจันทร์ - อาทิตย์ เวลา 07:00 - 17:00 น. 
      แผนกตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลบางประกอก-รังสิต 2 
ติดต่อสอบถาม
      โทรศัพท์ : 02–996-2211 - 15
      โทรสาร : 02–996-2206 - 06
      Call Center : 1745

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.