Bangpakok Hospital

แพทย์ของเรา

พญ มัตติกา เกษจรัล
ความเชี่ยวชาญ: รังสีวิทยาวินิจฉัย

โรงพยาบาล:
Bangpakok-Rangsit 2
ศูนย์การแพทย์:
ความเชี่ยวชาญ:
รังสีวินิจฉัย
เกี่ยวกับโรค:
ภาษาที่พูด:
ไทย , อังกฤษ

การศึกษาและวุฒิ

ความเชี่ยวชาญ : รังสีวินิจฉัย
ภาษาที่พูด : ไทย , อังกฤษ
การศึกษาและวุฒิ : แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วุฒิบัตรสาขา : รังสีวินิจฉัย

กรุณานัดหมายล่วงหน้า เนื่องจากตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โทร.1745

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.