Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

Low-Dose CT Chest Screening


อาการไอเรื้อรัง แน่นหน้าอก หายใจหอบเหนื่อย ไม่ควรมองข้าม

ตรวจคัดกรองโรคปอด ด้วย Low-Dose CT Chest Screening

 

ผู้ที่ควรเข้ารับการตรวจ

  • ผู้ที่สูบบุหรี่จัด มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป เช่น ผู้ที่สูบบุหรี่ 20 มวน/วัน ติดต่อกัน 30 ปีขึ้นไป หรือ สูบบุหรี่ 40 มวน/วัน ติดต่อกัน 15 ปีขึ้นไป รวมถึงผู้ที่หยุดสูบบุหรี่มาแล้ว แต่น้อยกว่า 15 ปี
  • ผู้มีบุคคลในครอบครัวสูบบุหรี่ หรือใกล้ชิดผู้ที่สูบบุหรี่
  • ผู้ที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ได้รับมลภาวะและสารพิษต่างๆ ติดต่อกันเป็นเวลานาน เช่น ควันพิษจากท่อไอเสียรถยนต์ โรงงานอุตสาหกรรม แร่ใยหิน
  • ผู้ที่มีประวัติคนในครอบครัวเป็นมะเร็งปอด
  • ผู้ที่มีอาการไอเรื้อรังโดยไม่ทราบสาเหตุ

 

ไม่แนะนำสำหรับ

* ผู้ที่กำลังตั้งครรภ์ หรือวางแผนที่จะมีบุตร

บริการของเรา

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.