Bangpakok Hospital

ประมวลภาพบรรยากาศ สัมมนาให้ความรู้และความเข้าใจ

3 ส.ค. 2566

วันพฤหัสบดี ที่ 3 สิงหาคม 2566 โรงพยาบาลบางปะกอกรังสิต-2 ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ และความเข้าใจ "ออฟฟิศซินโดรม" ในโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ณ ห้องประชุมหงส์มังกร ชั้น 12 สำนักงานเทศบาลนครรังสิต

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.