Bangpakok Hospital

แพทย์ของเรา

พญ. สุรัมภา เชี่ยวชาญวัฒนา
ความเชี่ยวชาญ: อายุรศาสตร์โรคเลือด

โรงพยาบาล:
Bangpakok-Rangsit 2
ศูนย์การแพทย์:
ศูนย์อายุรกรรม
ความเชี่ยวชาญ:
อายุรศาสตร์โรคเลือด
เกี่ยวกับโรค:
โรคเลือด
ภาษาที่พูด:
ไทย , อังกฤษ

การศึกษาและวุฒิ

ความเชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์โรคเลือด
การศึกษาและวุฒิ : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วุฒิบัตรสาขา : อายุรศาสตร์ โลหิตวิทยา

กรุณานัดหมายล่วงหน้า เนื่องจากตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โทร.1745

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.