Bangpakok Hospital

แพทย์ของเรา

นพ. ณัฐวัฒน์ วิวัฒน์กานนท์
ความเชี่ยวชาญ: ศัยลกรรมทั่วไป

โรงพยาบาล:
Bangpakok-Rangsit 2
ศูนย์การแพทย์:
ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป
ความเชี่ยวชาญ:
ศัลยศาสตร์ทั่วไป
เกี่ยวกับโรค:
ภาษาที่พูด:
ไทย , อังกฤษ

การศึกษาและวุฒิ

กรุณานัดหมายล่วงหน้า เนื่องจากตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โทร.1745

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.