Bangpakok Hospital

ศูนย์แพทย์จักษุ (ตา)

แผนกจักษุ ... แผนกจักษุโรงพยาบาลบางปะกอกรังสิต2 จึงพร้อมให้บริการตรวจรักษาและให้คำแนะนำ สำหรับผู้ที่มีปัญหาต่างๆเกี่ยวกับดวงตา โดยทีมจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาจักษุวิทยา ด้วยเครื่องมือที่มีมาตรฐานและทันสมัย ภายใต้การดูแลอย่างเป็นมิตรและใกล้ชิดของเจ้าหน้าที่ ... 

เปิดบริการ
วันจันทร์ : 09.00-20.00 น.
วันอังคาร : 17.00-20.00 น.
วันพุธ : 16.00-19.00 น.
วันพฤหัสบดี 17.00-20.00 น.
วันศุกร์ : 17.00-20.00 น.
วันเสาร์ : 08.00-16.00 น.
วันอาทิตย์ : 08.00-17.00 น.


บริการ & หมอเฉพาะทาง

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.