Bangpakok Hospital

ศูนย์สูตินรีเวช

     ศูนย์สูตินรีเวช โรงพยาบาลบางปะกอก-รังสิต 2 ให้บริการโดยสูติ-นรีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพร้อมด้วย ทีมกุมารแพทย์ที่มีประสบการณ์ สามารถให้การดูแลครรภ์มารดาและให้การรักษาทารกที่คลอดก่อนกำหนด หรือมีภาวะแทรกซ้อนต่างๆ รวมถึงทีมแพทย์สาขาวิชาชีพอื่นๆที่พร้อมให้การรักษาในกรณีมีภาวะผิดปกติ ด้วยอุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัย บริการตรวจรักษาทั่วไป และรักษา ด้านสูติและนรีเวช ตลอด 24 ชม.

การให้บริการของเรา

     • ตรวจเช็คร่างกาย ตรวจมะเร็งปากมดลูกและเต้านม
     • ให้คำปรึกษาก่อนแต่งงานของคู่สมรส
     • ตรวจดูแล และการวินิจฉัยโรคในทารกก่อนคลอด
     • ดูแลความพร้อมสำหรับสตรีตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์จนมีบุตร กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการตั้งครรภ์ เตรียมความพร้อมสู่การคลอดบุตร อาทิ กิจกรรมตั้งครรภ์คุณภาพ , โรงเรียนพ่อ - แม่ 
     • ให้บริการวัคซีนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการตั้งครรภ์
     • ตรวจหาโรคและความผิดปกติของทารกดูแลรักษาการตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงสูง            
        – การทำอัลตราซาวด์           
        – ตรวจหากลุ่มอาการดาวน์ซินโดรม            
        – เจาะน้ำคร่ำเพื่อตรวจโครโมโซม            
        – ตรวจเลือด และ DNA เพื่อตรวจหาโรคเลือดจางธาลัสซีเมีย            
        – ตรวจเลือดของมารดาเพื่อค้นหาโครโมโซมบุตร เป็นการตรวจที่ได้ผลใกล้เคียงกับการเจาะตรวจน้ำคร่ำ
     • การคลอดด้วยวิธีระงับการเจ็บปวด โดยวิสัญญีแพทย์ 
     • บริการนวด ประคบ อยู่ไฟหลังคลอด โดยศูนย์อายุยืนเปี่ยมสุข
     • บริการคุมกำเนิดโดยวิธีต่างๆ เช่น            
        – รับประทานยา            
        – ฉีดยา            
        – ใส่ห่วง IUD            
        – ยาฝังคุมกำเนิด และทำหมัน
     • บริการตรวจทั่วไปทางนรีเวช เช่น ตกขาว ปวดท้องน้อย ระดูผิดปกติ
     • ตรวจมะเร็งปากมดลูกและการติดเชื้อ HPV และการตรวจหาไวรัส HPV ที่ก่อให้เกิดมะเร็งปากมดลูก
     • ตรวจผู้ป่วยที่มีผลการตรวจมะเร็งปากมดลูกผิดปกติโดยใช้วิธี            
        – ส่องกล้อง Colposcope            
        – ตัดชิ้นเนื้อ            
        – LEEP
     • รักษาโรคทางนรีเวชโดยการใช้ยาและผ่าตัด เช่น เนื้องอกมดลูก, ถุงน้ำรังไข่
     • ผ่าตัดเนื้องอก ของมดลูกรังไข่ ชนิดที่เป็นมะเร็งและไม่เป็นมะเร็ง            
        – การผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช Laparoscopic
     • ดูแลและให้คำปรึกษาสตรีวัยหมดระดู (วัยทอง)            
        – ให้คำแนะนำสำหรับการเตรียมตัวก่อนเข้าสู่วัยหมดประจำเดือน            
        – ให้คำปรึกษาและรักษาในเรื่องฮอร์โมน กระดูก และอื่นๆ            
        – ตรวจหาความหนาแน่นของกระดูกเพื่อวิเคราะห์โรคกระดูกพรุนในวัยทอง

วันเวลาทำการ

วันจันทร์ : 16.00-20.00 น.
วันอังคาร : 16.00-20.00 น.
วันพุธ : 16.00-20.00 น.
วันพฤหัสบดี : 17.00-20.00 น.
วันศุกร์ : 16.00-20.00 น.
วันเสาร์ : 08.00-16.00 น.
วันอาทิตย์ : 9.00-20.00 น.

ศูนย์สูตินรีเวช ชั้น 1 โรงพยาบาลบางปะกอก-รังสิต 2


ติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์ : 02-028-1111
โทรสาร : 02-028-1130 - 31

บริการ & หมอเฉพาะทาง

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.