Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

โปรแกรมตรวจสุขภาพเหมาจ่าย Platinum สำหรับคุณผู้หญิงสำหรับคุณผู้หญิง

หมายเหตุ
1.ผู้ทำการตรวจสุขภาพควรงดน้ำและอาหาร อย่างน้อย 8-10 ชั่วโมง ก่อนทำการตรวจ
2.ระยะเวลาโครงการ วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560
3.สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-996-2211-14
4.เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
5.ราคารวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บริการของเรา

Go to top
Copyright © 2015 Bangpakok Hospital All rights reserved.