Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

วัคซีนป้องกันไข้เลือดออก 3 เข็มไข้เลือดออกภัยร้ายไม่ไกลตัว...
ไข้เลือดออกภัยร้ายไม่ไกลตัว...อันตรายถึงขั้นระบบร่างกายหยุดทำงานจนเสียชีวิตได้ในภายในระยะเวลาไม่นาน

โรคไข้เลือดออก
 (Dengue hemorrhagic fever หรือ Dengue shock Syndrome) เกิดจากการติดเชื้อไวรัสไข้เลือดออกเดงกี (dengue virus) ซึ่งมีอยู่ 4 สายพันธุ์ จัดอยู่ในกลุ่ม Flavivirus และสามารถแพร่ได้โดยมียุงลายเป็นพาหะ ทางองค์การอนามัยโลกคาดการณ์ว่าสถานการณ์ระบาดของไข้เลือดออกในหลายประเทศโดยเฉพาะในเขตร้อนจะรุนแรงขึ้น โดยส่วนหนึ่งเนื่องมาจากภาวะโลกร้อนทำให้ยุงแต่ละชนิดสามารถแพร่พันธุ์ได้มากขึ้น


** จากการดูแลด้วยหัวใจของทีมโรงพยาบาลบางปะกอก รังสิต 2 ทางโรงพยาบาลมีการตรวจคัดกรองอาการไข้เลือดออกได้โดย

  1. มีอาการไข้ครั่นเนื้อครั่นตัว ตั้งแต่ “วันแรก”
  2. เข้ารับการตรวจและวิเคราะห์ได้ถึงแนวโน้มการเป็น “ไข้เลือดออกได้ทันที” สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โรงพยาบาลบางปะกอก รังสิต 2 เท่านั้น

หมายเหตุ
-ราคานี้รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาล
-เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
-วัคซีนนี้เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไป อายุ 9-45 ปี
-ราคานี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ได้
-ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรโมชั่น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ศูนย์อายุรกรรม ชั้น 1 โรงพยาบาลบางปะกอก-รังสิต 2
เวลาทำการทุกวันจันทร์ – วันอาทิตย์ เวลา 08:00 – 20:00 น.
โทรศัพท์ 02–996–2211 - 14 ต่อ 10150
โทรสาร 02–996–2206 - 08
Call Center : 1745

บริการของเรา

Go to top
Copyright © 2015 Bangpakok Hospital All rights reserved.