Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์เด็กๆ เป็นไข้หวัดใหญ่กันได้อย่างไร...?
    ไข้หวัดใหญ่...สามารถติดต่อจากคนหนึ่งไปอีกคนหนึ่งโดยการหายใจติดต่อผ่านอากาศ โดยการไอหรือจาม เชื้อนี้จะอยู่ในน้ำมูก น้ำลายหรือเสมหะของผู้ป่วย หรือการสัมผัสสิ่งที่ปนเชื้อโรค เช่น ผ้าเช็ดหน้า ช้อน แก้วน้ำการที่มือไปสัมผัสเชื้อแล้วขยี้ตา หรือ เอาเข้าปาก 

เชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่จะเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยอยู่เสมอ ทำให้เกิดเชื้อใหม่อยู่เป็นระยะ 
เป็นเหตุให้ภูมิคุ้มกันโรคที่มีอยู่อาจไม่สามารถป้องกันโรคได้ 


ระยะเวลาที่ติดต่อคนอื่น 
    1 วันก่อนเกิดอาการ

    5 วันหลังจากมีอาการ 
    ในเด็กอาจจะแพร่เชื้อ 6 วันก่อนมีอาการ 
    แพร่เชื้อได้นาน 10 วัน 

"ไวรัสไข้หวัดใหญ่สามารถลดฤทธิ์ด้วยแสงแดด สารฆ่าเชื้อและสารชะล้างได้ 
ารล้างมือบ่อยๆ ลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ เพราะสบู่สามารถลดฤทธิ์ไวรัส"


การป้องกันที่ดี

คือ การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ A (H1N1), A (H3N2), B/(Yamagata lineage) 
และ B/(Victoria lineage) หลังฉีด 2 สัปดาห์ภูมิคุ้มกันจึงจะสูงพอป้องกันการติดเชื้อได้

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
ศูนย์อายุรกรรม ชั้น1 โรงพยาบาลบางปะกอก-รังสิต 2
เวลาทำการทุกวันจันทร์ – วันอาทิตย์ เวลา 08:00 – 20:00 น.
โทรศัพท์ 02–996–2211 - 14
โทรสาร 02–996–2206 - 08
Call Center : 1745

บริการของเรา

Go to top
Copyright © 2015 Bangpakok Hospital All rights reserved.