Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

วัคซีนป้องกันงูสวัด


วัคซีนป้องกันโรคงูสวัดสำหรับผู้ใหญ่
ราคาเข็มละ 4,950 บาท
(รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว)

หมายเหตุ 
-ราคานี้รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาล
-เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
-วัคซีนนี้เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไป อายุ 9-45 ปี 
-ราคานี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ได้
-ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรโมชั่น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
ศูนย์อายุรกรรม ชั้น 1 โรงพยาบาลบางปะกอก-รังสิต 2
เวลาทำการทุกวันจันทร์ – วันอาทิตย์ เวลา 08:00 – 20:00 น.
โทรศัพท์ 02–996–2211 - 14 ต่อ 10150
โทรสาร 02–996–2206 - 08

บริการของเรา

Go to top
Copyright © 2015 Bangpakok Hospital All rights reserved.