Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

ปวดหลังเรื้อรัง บั่นทอนชีวิต

10 ก.ย. 2558

    
ในปัจจุบันอาการ “ปวดหลังเรื้อรัง” (Chronic Back Pain) สาเหตุทั่วไปเกิดจาก การใช้ชีวิตกิจวัตรประจำวันอย่างผิดวิธี เช่น การใช้ชีวิตในท่าที่ผิดปกติ เป็นเวลานานๆ, การนั่งผิดท่า, ยกของผิดท่า, นั่งขับรถหลังโก่ง, การนอนบนที่นอนที่นุ่มหรือแข็งเกินไป เป็นต้น จนเกิดอาการที่เป็นสัญญาณเตือนความเสี่ยงของการเกิดโรคตามมา ได้แก่ กล้ามเนื้อหลังเครียดตึงเรื้อรัง, ปวดหลังหรือร้าวไปถึงสะโพกและขา, ปวดเหมือนเป็นเหน็บชา ไม่มีแรง, ปวดตลอดเวลาหรือปวดเฉพาะในบางท่า เช่น ไอ จาม หรือบิดตัว, ปัสสาวะลำบาก หรือมีอาการชาบริเวณหลัง, ขาหรืออวัยวะเพศ เป็นต้น

    “หากทิ้งอาการที่ปวดหลัง ไม่เข้ารับการตรวจและรักษาโดยแพทย์ จะทำให้เกิดความรุนแรงของโรคมากขึ้น โรคที่แพทย์มักพบบ่อย กล่าวคือ กระดูกสันหลังเสื่อม, กระดูกหลังคด, หมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อมหรือแตกปริ, กระดูกสันหลังเคลื่อน โรคเหล่านี้เป็นปัญหาสุขภาพ บั่นทอนสุขภาพและจิตใจ สร้างความเจ็บปวดให้แก่ผู้ป่วยเป็นอย่างมาก
    การรักษาโรคดังกล่าวโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกระดูกสันหลัง เบื้องต้นแพทย์จะตรวจเช็คร่างกายด้วยการคัดกรองอาการเบื้องต้นก่อน เพื่อประเมินการรักษาตามความเหมาะสมของพยาธิสภาพโรค ซึ่งในปัจจุบันได้มีวิวัฒนาการที่สามารถทำให้แผลมีขนาดเล็ก, ลดอาการปวดหลังผ่าตัด, ลดอัตราการนอนโรงพยาบาลและโรคแทรกซ้อนน้อยกว่าการทำวิธีผ่าตัดแบบมาตรฐาน
    เรียกว่า การรักษาแบบ Percutaneous Epidural Neurolysis (PEN) เป็นวิธีการฉีดยาชนิดหนึ่งโดยใช้อุปกรณ์ที่มีลักษณะเป็นสายยางสอดเข้าไปในโพรงกระดูกสันหลังเพื่อสลา ยพังผืดและฉีดยาเข้าไปในจุดที่เป็นโรคได้อย่างแม่นยำและปลอดภัยต่อเส้นประสาทบริเวณใกล้เคียง ข้อดีของการรักษาด้วยวิธีนี้ คือ ไม่ต้องดมยาสลบ เห็นผลแม่นยำและปลอดภัยต่อเส้นประสาทบริเวณใกล้เคียง, ทำให้อาการปวดหลังลดลง ผู้ป่วยรับประทานยาลดลง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

สนับสนุนข้อมูลโดย 

นพ.กลยุทธ ตัณนิติศุภวงษ์  แพทย์ผู้เชี่ยวชาญศัลยศาสตร์ด้านกระดูกและข้อ สาขากระดูกสันหลัง
โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล โทรศัพท์ 1745 

Go to top
Copyright © 2015 Bangpakok Hospital All rights reserved.