Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

ระวัง ! 5 ภัยสุขภาพ..มากับฝน

16 มิ.ย. 2560


ช่วงหน้าฝนต้องระวังโรคภัยต่างๆ มากเป็นพิเศษ ไม่ว่าจะเป็นโรคที่เกิดจากสภาพอากาศ ควรเริ่มดูแลสุขภาพ เพื่อป้องกันโรคติดต่อที่มากับหน้าฝน ซึ่งส่วนใหญ่โรคที่ควรระวัง มีดังนี้
  1. ท้องเสีย อาหารเป็นพิษ เกิดความผิดปกติในระบบทางเดินอาหาร ทำให้ลำไส้ติดเชื้อ มีอาการปวดท้องอย่างรุนแรง มีไข้ อาเจียน หากถ่ายอุจจาระเหลวติดต่อกันนานกว่า 48 ชั่วโมง อาจทำให้เกิดภาวะขาดน้ำ ควรรีบมาพบแพทย์ 
  2. โรคฉี่หนู หรือ โรคเลปโตสไปโรซิส (Leptospirosis) เป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน พบในที่มีน้ำท่วมขัง โดยทำให้มีอาการไข้สูง หนาวสั่น ปวดหัวรุนแรง คลื่นไส้อาเจียน เยื่อบุตาแดง หากมีอาการปวดกล้ามเนื้อมากกว่าปกติ ไม่ควรซื้อยามารับประทานเองโดยเด็ดขาด ให้รีบมาพบแพทย์  
  3. ไข้หวัดใหญ่ เกิดจากการติดเชื้อไวรัสที่ทางเดินหายใจ หากมีอาการปวดศีรษะมาก ไข้ขึ้นสูงแบบเฉียบพลัน น้ำมูกหรือเสมหะเหลืองเขียว หอบเหนื่อย แน่นหน้าอก หลีกเลี่ยงการซื้อยามารับประทานเอง ควรรีบมาพบแพทย์ ส่วนในกรณีกลุ่มเด็กเล็กต้องเฝ้าระวังอาการ หากมีอาการไอ หายใจเร็ว หรือ หอบเหนื่อย และไข้ขึ้นสูงตั้งแต่ 38.5องศาเซลเซียสขึ้นไป อาจทำให้มีโอกาสเกิดการชัก ควรรีบพามาศูนย์กุมารเวชทันที
  4. โรคไข้เลือดออก เกิดจากเชื้อไวรัสเด็งกี่ (Dengue Virus) ที่มียุงลายเป็นพาหะ โดยจะมีอาการไข้ขึ้นสูงตั้งแต่ 38 องศาเซลเซียส ปวดศีรษะรุนแรง อาเจียน ปวดท้อง หากมีผื่นหรือพบจุดเลือดออกตามผิวหนัง หลีกเลี่ยงการซื้อยามาทานเองโดยเด็ดขาด ควรให้รีบไปพบแพทย์ทันที
  5. อันตรายจากสัตว์มีพิษ อาทิ งูพิษ แมงป่อง ตะขาบ ผลจากการถูกสัตว์มีพิษกัดต่อยจะมีเลือดออก บวม ช้ำ มีไข้สูงคลื่นไส้อาเจียนหรือมีอาการเกร็งของกล้ามเนื้อ ควรรีบนำส่งโรงพยาบาลทันที
      ในกรณีหากถูกงูพิษกัด ไม่ทราบชนิด ควรรีบนำส่งโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดเพื่อพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
   เจ็บป่วย อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน โทร. 02-996-2214 เรียกรถพยาบาลบางปะกอกรังสิต-2 บริการ 24 ชั่วโมง 
Go to top
Copyright © 2015 Bangpakok Hospital All rights reserved.