Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

บทความ

รู้จักฝุ่นพิษ PM 2.5 ที่มากับมลภาวะ

16 ม.ค. 2562
อ่าน

เบาหวาน และ การตรวจระดับไขมันในเลือด

ทำไมต้องงดอาหารก่อนมาตรวจเลือด

5 พ.ย. 2561
อ่าน

อยากรู้ไหม คุณกินได้กี่ แคลอรี่ ใน 1 วัน

วันนี้คุณกินไปกี่แคลอรี่แล้วคะ

5 ต.ค. 2561
อ่าน

การตั้งครรภ์เกินกำหนดคืออะไร?

#การตั้งครรภ์เกินกำหนดคืออะไร?

1 ก.ย. 2561
อ่าน

โรคที่พบบ่อยในช่วงฤดูร้อน

โรคฤดูร้อน ย่างเข้าสู่ฤดูร้อนมีโรคภัยไข้เจ็บที่ต้องเฝ้าระวังหลายโรคด้วยกัน โดยเฉพาะโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ เนื่องจากฤดูร้อนเป็นฤดูที่เหมาะแก่การเจริญเติบโตของเชื้อโรค ย่างเข้าสู่ฤดูร้อนมีโรคภัยไข้เจ็บที่ต้องเฝ้าระวังหลายโรคด้วยกัน

23 เม.ย. 2561
อ่าน

ตรวจสุขภาพเบื้องต้น จำเป็นแค่ไหนที่ต้องตรวจ

ทำไมต้องตรวจสุขภาพ ?

19 เม.ย. 2561
อ่าน

วิธีป้องกันโรคไข้เลือดออก

โรคไข้เลือดออก...อาการ การรักษา และวิธีป้องกันโรคไข้เลือดออกสามารถแพร่ระบาดได้ง่ายและรวดเร็วโดยช่วงฤดูฝนจะเป็นช่วงการระบาดสูงสุดของโรคทุกปี มียุงลายเป็นพาหะ...

14 มี.ค. 2561
อ่าน

อันตรายจากการคลอดก่อนกำหนด

“เนื่องจากอวัยวะต่าง ๆ ของทารกที่คลอดก่อนกำหนดยังเจริญเติบโตได้ไม่สมบูรณ์ จึงทำให้อัตราการตายของทารกมีสูงมากกว่าทารกที่คลอดครบกำหนดถึง 3 เท่า และยังพบว่าทารกแรกคลอดจำนวน 2 ใน 3 ที่เสียชีวิตในเดือนแรกเป็นทารกที่คลอดก่อนกำหนด

22 ม.ค. 2561
อ่าน

อาการโรคซึมเศร้า

สังเกต 5 อาการ เสี่ยง “โรคซึมเศร้า”

19 ธ.ค. 2560
อ่าน
Go to top
Copyright © 2015 Bangpakok Hospital All rights reserved.